Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, верига на доставките

Description

Code

1324.8

Description

Директорите на вериги на доставки планират, управляват и координират всички дейности, свързани с набавянето и доставянето на доставки, необходими за извършване на производствени дейности – от придобиването на суровини до дистрибуцията на готови продукти. Доставките могат да бъдат суровини или крайни продукти и могат да бъдат за вътрешна или външна употреба. Освен това те планират и възлагат всички дейности, които трябва да бъдат извършени в производствените предприятия, и регулират работата към променящите се нива на търсене на продуктите на дадено дружество.

Алтернативен етикет

мениджър, верига на доставките

ръководител отдел, верига на доставки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието