Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител в бюро за помощ за ИКТ/служителка в бюро за помощ за ИКТ

Description

Code

3512.1

Description

Служителите в бюрата за помощ за ИКТ предоставят техническо съдействие на потребителите на компютри, отговарят на въпроси или разрешават компютърните проблеми за клиентите по телефон или по електронен път. Те оказват съдействие във връзка с използването на компютърен хардуер и софтуер.

Алтернативен етикет

служителка в бюро за помощ за ИКТ

служителка в бюро за помощ за ИТ

служител в бюро за помощ за ИТ

служител в бюро за помощ за ИКТ

служители в бюро за помощ за ИКТ

служител в бюро за обслужване за ИКТ

служителка в бюро за обслужване за ИКТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието