Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

служител, паспортна служба

Description

Code

3354.3

Description

Служителите в паспортната служба предоставят паспорти и други документи за пътуване, например документи за самоличност и документи за пътуване на бежанци. Освен това те съхраняват данни за всички предоставени паспорти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието