Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

контрольор, плетачни машини

Description

Code

8152.1.1

Description

Контрольорите на плетачни машини наблюдават процеса на плетене на група машини, като следят за качеството на тъканите и условията на плетене. Те инспектират плетачните машини след настройването и пускането им в експлоатация и по време на производството, за да се гарантира, че плетеният продукт отговаря на спецификациите и стандартите за качество.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието