Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, третиране на отпадъци

Description

Code

2143.1.4

Description

Инженерите по третиране на отпадъци проектират процеси, съоръжения и оборудване, използвани при събирането, третирането и разпределението на отпадъците. Те проучват стандартите и политиките в областта на околната среда, за да оптимизират процедурите за третиране на отпадъците и да осигурят минимално натоварване на околната среда, като анализират и класифицират преработените отпадъци.

Алтернативен етикет

инженерна съветничка, технологии за третиране на отпадъци

инженерен консултант, технологии за третиране на отпадъци

инженерен консултант, третиране на отпадъци

инженер, третиране на отпадъци

инженерна консултантка, третиране на отпадъци

инженерен експерт, третиране на отпадъци

инженерен съветник, третиране на отпадъци

инженерен експерт, технологии за третиране на отпадъци

инженер, третиране на индустриални отпадъци

инженерен консултант, преработване на отпадъци

инженерен специалист, технологии за преработване на отпадъци

инженерка, преработване на индустриални отпадъци

инженерка, преработване на промишлени отпадъци

инженерка, третиране на промишлени отпадъци

инженерен специалист, технологии за третиране на отпадъци

инженер, преработване на отпадъци

инженерка, технологии за преработване на отпадъци

инженерен съветник, технологии за третиране на отпадъци

инженерна специалистка, третиране на отпадъци

инженерка, третиране на индустриални отпадъци

инженерен консултант, технологии за преработване на отпадъци

инженерна съветничка, третиране на отпадъци

инженерен експерт, технологии за преработване на отпадъци

инженерна консултантка, преработване на отпадъци

инженерен експерт, преработване на отпадъци

инженерка, третиране на отпадъци

инженерна консултантка, технологии за третиране на отпадъци

инженерен съветник, технологии за преработване на отпадъци

инженер, преработване на индустриални отпадъци

инженер, технологии за преработване на отпадъци

инженерна специалистка, преработване на отпадъци

инженер, третиране на промишлени отпадъци

инженерка, технологии за третиране на отпадъци

инженерна съветничка, преработване на отпадъци

инженер, технологии за третиране на отпадъци

инженерен съветник, преработване на отпадъци

инженерна съветничка, технологии за преработване на отпадъци

инженерна специалистка, технологии за преработване на отпадъци

инженерен специалист, третиране на отпадъци

инженерна специалистка, технологии за третиране на отпадъци

инженерен специалист, преработване на отпадъци

инженерна консултантка, технологии за преработване на отпадъци

инженер, преработване на промишлени отпадъци

инженерка, преработване на отпадъци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието