Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

академичен съветник

Description

Code

2359.1

Description

Академичните съветници помагат на студентите, на академично ниво, да систематизират и постигнат образователните си цели. Те съветват студентите относно графика за избор на учебни програми, съобщават им изискванията за степента, която са избрали, и им помагат при планирането на професионалното им развитие. Академичните съветници също така обсъждат академичните постижения на студентите и последствията от резултатите и правят предложения за подобряване, включително съвети относно следването. Освен това те работят в тясно сътрудничество с други администратори и преподаватели във висшето училище и гарантират, че студентите са информирани за промени в правилата, програмата или изискванията на висшето учебно заведение.

Алтернативен етикет

академичен съветник

академична съветничка

кариерен консултант

кариерна консултантка

съветник по професионално ориентиране

съветничка по професионално ориентиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието