Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, екология

Description

Code

2143.1

Description

Инженерите по екология интегрират екологични и устойчиви мерки в развитието на проекти от различен характер. Те се стремят да запазят природните ресурси и природните обекти. ТеТе работят заедно с инженери от други области, за да получат представа за всички последици, които проектите биха могли да имат и да създадат начини за опазване на природните резервати, да предотвратят замърсяването и да въведат санитарни мерки.

Алтернативен етикет

инженер, санитарно строителство

инженер, пречистване на води

индустриален инженер, консервация на околната среда

инженер-специалист по здравословна среда

инженерка, контрол по замърсяване на въздуха

анализатор, замърсяване на въздуха

специалистка по околна среда, управление на водите

инженерка, санитарно строителство

анализаторка, екология

инженер-еколог

индустриална инженерка по околната среда

инженерка-специалистка по здравословна среда

инженер, контрол по замърсяване на въздуха

мениджър, екология

анализатор, екология

екологичен инженер

инженер, екология

инженер-химик, консервация на околната среда

екологична инженерка

специалист, възстановяване на околната среда

специалистка, възстановяване на околната среда

инженерка-еколожка

инженерка, екология

анализаторка, замърсяване на въздуха

индустриална инженерка, консервация на околната среда

индустриален инженер по околната среда

инженерка-химичка, консервация на околната среда

инженерка, пречистване на води

специалист по околна среда, управление на водите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието