Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, разпределение на електроенергия

Description

Code

2151.1.5

Description

Инженерите по разпределение на електроенергия проектират и работят със съоръжения, които разпределят електроенергия от разпределителната инсталация до потребителите. Те проучват методи за оптимизиране на разпределението на мощността и гарантират удовлетворяване на потребностите на потребителите. Освен това следят за спазването на разпоредбите за безопасност, като наблюдават автоматизираните процеси в заводите и насочват работния поток.

Алтернативен етикет

инженер, технологии за разпределение на електроенергия

инженерен съветник разпределение на електроенергия

инженер, пренос на електроенергия

инженерна консултантка, технологии за разпределение на електроенергия

инженерен експерт, технологии за разпределение на електроенергия

инженерка, пренос на електроенергия

инженерен съветник, технологии за разпределение на електроенергия

инженерка, технологии за разпределение на електроенергия

инженерен експерт, разпределение на електроенергия

инженерка, разпределение на електроенергия

инженер, разпределение на електроенергия

инженерен консултант, технологии за разпределение на електроенергия

инженерка, системи за разпределение на електроенергия

инженерна консултантка, разпределение на електроенергия

инженерен специалист, разпределение на електроенергия

инженерен консултант, разпределение на електроенергия

инженерна съветничка, технологии за разпределение на електроенергия

инженерна специалистка, разпределение на електроенергия

инженерен специалист, технологии за разпределение на електроенергия

инженер, системи за разпределение на електроенергия

инженерна съветничка разпределение на електроенергия

инженерна специалистка, технологии за разпределение на електроенергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието