Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

статистик

Description

Code

2120.6

Description

Статистиците събират, представят в табличен вид и най-вече анализират количествената информация от разнообразна гама области. Те тълкуват и анализират статистически проучвания в области като здравеопазване, демография, финанси, бизнес и др. и предоставят съвети въз основа на модели и изготвени анализи.

Алтернативен етикет

статистик, икономическа статистика

статистик

анализатор на статистически данни

статистичка, математическа статистика

статистик, математическа статистика

специалистка по статистика

анализаторка на статистически данни

статистичка, икономическа статистика

статистичка

специалист по статистика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието