Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

прокурор

Description

Code

2611.1.2

Description

Прокурорите представляват правителствените органи и широката общественост по съдебни дела срещу лица, обвинени в незаконна дейност. Те разследват съдебните дела като разглеждат доказателства, провеждат разпити с участващите страни и тълкуват закона. Използват резултатите от своето разследване, за да представят случая по време на съдебните заседания и да формулират убедителни аргументи, за да гарантират, че резултатът е най-благоприятен за страните, които те представляват.

Алтернативен етикет

апелативен прокурор

апелативен прокурор/военно-апелативен прокурор

апелативен специализиран прокурор

апелативна прокурорка

апелативна прокурорка/военно-апелативна прокурорка

апелативна специализирана прокурорка

военно-апелативен прокурор

военно-апелативна прокурорка

военно-окръжен прокурор

военно-окръжна прокурорка

въззивен прокурор

въззивна прокурорка

върховен административен прокурор

върховен касационен прокурор

върховна административна прокурорка

върховна касационна прокурорка

главен прокурор

главна прокурорка

градска прокурорка

градски прокурор

директор, Национална следствена служба

директор, Окръжна следствена служба

директор в Окръжна следствена служба

директорка, Национална следствена служба

директорка, Окръжна следствена служба

директорка в Окръжна следствена служба

директорка на Окръжна следствена служба

директор на Окръжна следствена служба

завеждаща окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура

завеждаща отдел, Върховна административна прокуратура

завеждаща отдел, Върховна касационна прокуратура

завеждаща отдел във Върховната административна прокуратура

завеждаща отдел във Върховната касационна прокуратура

завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура

завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура

завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура

завеждащ отдел във Върховната административна прокуратура

завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура

заместник-главен прокурор

заместник-главна прокурорка

заместник-градска прокурорка

заместник-градски прокурор

заместник-директор, Национална следствена служба

заместник-директорка, Национална следствена служба

заместник-окръжен прокурор

заместник-окръжен прокурор/заместник военно-окръжен прокурор/заместник-градски прокурор

заместник-окръжна прокурорка

заместник-окръжна прокурорка/заместник военно-окръжна прокурорка/заместник-градска прокурорка

заместник военно-окръжен прокурор

заместник военно-окръжна прокурорка

младша прокурорка

младши прокурор

окръжен прокурор

окръжен прокурор/военно-окръжен прокурор

окръжен следовател

окръжна прокурорка

окръжна прокурорка/военно-окръжна прокурорка

окръжна следователка

прокурор

прокурор, Върховна административна прокуратура

прокурор, Върховна касационна прокуратура

прокурор, градска прокуратура

прокурор, окръжна прокуратура

прокурор, районна прокуратура

прокурор в апелативна прокуратура

прокурор в апелативната специализирана прокуратура

прокурор в окръжна прокуратура

прокурор в специализираната прокуратура

прокурор във Върховната административна прокуратура

прокурор във Върховната касационна прокуратура

прокурор във военно-апелативната прокуратура

прокурор във военно-окръжна прокуратура

прокурорка

прокурорка, Върховна административна прокуратура

прокурорка, Върховна касационна прокуратура

прокурорка, градска прокуратура

прокурорка, окръжна прокуратура

прокурорка, районна прокуратура

прокурорка в апелативна прокуратура

прокурорка в апелативната специализирана прокуратура

прокурорка в окръжна прокуратура

прокурорка в специализираната прокуратура

прокурорка във Върховната административна прокуратура

прокурорка във Върховната касационна прокуратура

прокурорка във военно-апелативната прокуратура

прокурорка във военно-окръжна прокуратура

прокурорка от Върховната административна прокуратура

прокурорка от Върховната касационна прокуратура

прокурорка от апелативната специализирана прокуратура

прокурорка от специализираната прокуратура

прокурор от Върховната административна прокуратура

прокурор от Върховната касационна прокуратура

прокурор от апелативната специализирана прокуратура

прокурор от специализираната прокуратура

прокурорска помощничка

прокурорски помощник

районен прокурор

районна прокурорка

ръководителка на отдел в Националната следствена служба

ръководителка отдел, Национална следствена служба

ръководителка отдел в Националната следствена служба

ръководител на отдел в Националната следствена служба

ръководител отдел, Национална следствена служба

ръководител отдел в Националната следствена служба

следовател

следовател, Национална следствена служба

следовател, следствена служба

следовател в Националната следствена служба

следовател в окръжен следствен отдел

следовател в следствения отдел към специализираната прокуратура

следователка

следователка, Национална следствена служба

следователка, следствена служба

следователка в окръжен следствен отдел

следователка в следствения отдел към специализираната прокуратура

следователка от следствения отдел към специализираната прокуратура

следовател от Националната следствена служба

следовател от следствения отдел към специализираната прокуратура

специализирана прокурорка

специализирана следователка

специализиран прокурор

специализиран следовател

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието