Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, разпространение на машини за минното дело, строителството и строителното инженерство

Description

Code

1324.3.1.6.23

Description

Ръководителите по разпространение на машини за минното дело, строителството и строителното инженерство планират разпространението на машини за минното дело, строителството и строителното инженерство в различни места за продажба.

Алтернативен етикет

ръководител, дистрибуция на машини за минното дело, строителството и строителното инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието