Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

картограф

Description

Code

2165.2

Description

Картографите създават карти чрез съчетаване на различни научни данни в зависимост от целта на картата (напр. топографски, градски или политически карти). Те комбинират тълкуването на математическите бележки и измервания с естетиката и визуалното представяне на обекта при разработването на картите. Освен това могат да работят върху разработването и подобряването на системите за географска информация и да извършват научни изследвания в сферата на картографията.

Алтернативен етикет

картографски учен

картограф

картографка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието