Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, планиране на нуждите

Description

Code

1324.8.1

Description

Директорите по планиране на нуждите разбират добре дейностите на дружеството, материалните запаси, производствените партиди, изискванията и разходите за производството на всеки продукт, както и тенденциите в нивата на търсенето. Те използват цялата тази информация в комбинация със софтуер за прогнозиране, за да определят поръчките за производството, като се целят към най-ефективните комбинации от тях.

Алтернативен етикет

ръководител отдел, планиране на нуждите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието