Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, изделия от метал

Description

Code

8219.8

Description

Монтажниците на изделия от метал напасват и захващат метални материали съгласно стриктно установени процедури, за да произвеждат различни части или крайни продукти с помощта на електрически инструменти, ръчни инструменти и други машини.

Scope note

Excludes people performing assembly of electronic, electrical or mechanical elements.

Алтернативен етикет

монтажник, метални изделия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието