Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оценител, недвижимо имущество

Description

Code

3315.7

Description

Оценителите на недвижимо имущество извършват подробен анализ и разследване на недвижими имущества, за да определят стойността им за целите на продажбите, ипотеките и застраховането. Те сравняват стойността на недвижими имущества, като вземат предвид възрастта, действителното състояние на недвижимото имущество, качеството, необходимите ремонти и цялостната му устойчивост. Оценителите на недвижимо имущество съставят опис на имуществото в дадено жилище, правят график за състоянието на му и изготвят доклади за оценка както на търговски, така и на жилищни сгради.

Алтернативен етикет

оценител на недвижими имоти

оценител на имущество

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието