Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, производство на вериги

Description

Code

7223.3

Description

Машинните оператори в производството на вериги обслужват и работят с подходящи оборудване и машини за създаването на метални вериги, включително вериги от благородни метали, например вериги за бижутерийни изделия; те ги произвеждат на всеки етап от процеса на производство. Те поставят телта в машината за вериги и с помощта на клещи захващат краищата на изработената от машината верига, след което поставят довършителните елементи и подрязват краищата посредством спояване до получаване на гладка повърхност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието