Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

механик, строителни машини

Description

Code

7233.1

Description

Механиците на строителни машини проверяват, поддържат и ремонтират тежки превозни средства, използвани в строителството, горското стопанство и изкопните работи, като булдозери, багери и комбайни. Извършват оценка на оборудването и осигуряват безопасността и оптималната ефективност на машината.

Алтернативен етикет

монтьор, строителни машини

техник, строителни машини

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието