Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

звукоинженер

Description

Code

2149.1

Description

Звукоинженерите изучават и прилагат науката за звука по различни начини. Те работят в широк кръг от области, включително консултация за акустиката и елементите, които оказват влияние върху предаването на звук в пространства при представления или записване на музика. Освен това могат да се консултират относно нивата на шумово замърсяване за тези дейности, които изискват съответствие със стандартите.

Алтернативен етикет

консултантка, техническа акустика

инженерна специалистка, звукови технологии

звукоинженерка

инженерка, звукотехника

инженерен съветник, звукови технологии

експерт, звукотехника

съветничка, звукотехника

инженерка, техническа акустика

консултант, техническа акустика

инженер, техническа акустика

консултантка, инженерна акустика

специалистка, инженерна акустика

съветник, инженерна акустика

инженерен специалист, звукови технологии

консултантка, звукотехника

звукоинженер

инженер, звукови технологии

инженерен експерт, звукови технологии

специалист, звукотехника

специалистка, техническа акустика

консултант, инженерна акустика

инженерка, звукови технологии

съветничка, техническа акустика

звуков инженер

съветник, звукотехника

специалист, инженерна акустика

инженерна съветничка, звукови технологии

специалистка, звукотехника

експерт, техническа акустика

инженерен консултант, звукови технологии

експерт, инженерна акустика

инженерна консултантка, звукови технологии

консултант, звукотехника

съветник, техническа акустика

специалист, техническа акустика

звукова инженерка

инженер, звукотехника

съветничка, инженерна акустика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието