Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

писател

Description

Code

2641.4

Description

Писателите разработват съдържанието в книгите. Те пишат романи, поезия, кратки разкази, комикси и други видове литература. Тези форми на писане могат да бъдат белетристични или документални.

Scope note

Excludes script writer.

Алтернативен етикет

детски писател

публицист

военна писателка

повествувателка

автор на учебници

биограф

автор на книги

есеист

повествователка

рецензентка

литературна авторка

автор на туристически гидове

авторка на книги

литературен сътрудник

романист

есеистка

белетристка

публицистка

повествувател

литератор

писател

поет

военен писател

авторка

литературна сътрудничка

сатирик

поетеса

литераторка

фантаст

автор

новелистка

романистка

детска писателка

рецензент

пътеписец

биографка

повествовател

епик

авторка на учебници

писателка

лирик

трагик

новелист

прозаичка

авторка на туристически гидове

прозаик

пътеписка

белетрист

разказвач

разказвачка

фантастка

литературен автор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието