Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, производство на каучукови изделия

Description

Code

8141.1

Description

Машинните оператори за производство на каучукови изделия работят на машини, които спояват, смесват, пресоват, формоват и вулканизират каучукови изделия от естествен и синтетичен каучук. Те мерят съставките за смесване и ги зареждат в машината. Машинните оператори за производство на каучукови изделия следят и контролират температурата, налягането и скоростта по време на производството.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието