Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

биометрик

Description

Code

2120.6.1

Description

Биометриците извършват изследвания в областта на биометрията. Те извършват статистически или биологични изследователски проекти чрез измерване на пръстови отпечатъци, ретини и човешки форми за медицински или промишлени приложения.

Алтернативен етикет

специалист по биометрия

анализатор на биометрични данни

специалистка по биометрия

анализаторка на биометрични данни

биометрик

биометричка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието