Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

художник, специални ефекти

Description

Code

2166.13

Description

Художниците на специални ефекти създават илюзии за филми, видео и компютърни игри. Те използват компютърен софтуер.

Алтернативен етикет

специалист, дигитални ефекти

специалистка, дигитални ефекти

приложен специалист, специални ефекти

специалист, цифрови ефекти

художник, визуални ефекти

художник, специални ефекти

художничка, специални ефекти

специалистка, цифрови ефекти

специалистка, специални ефекти

графичен дизайнер, специални ефекти

специалист, специални ефекти

приложна специалистка, специални ефекти

графична дизайнерка, специални ефекти

художничка, визуални ефекти

техник, специални ефекти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието