Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, енергетик

Description

Code

2149.9

Description

Инженерите в областта на енергетиката проектират нови, ефикасни и чисти начини, за да произвеждат, трансформират и разпределят енергия, за да подобряват екологичната устойчивост и енергийната ефективност. Те добиват енергия чрез природни ресурси, например нефт или газ, или възобновяеми и устойчиви източници, например вятърна или слънчева енергия. 

Алтернативен етикет

инженерка, топлоенергетика

инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия

консултант, енергийна техника

инженер, енергийни технологии

инженерна консултантка, енергийни технологии

специалистка, енергийна техника

инженерка, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

инженерка, енергетика

инженер, енергетик

енергетичка

инженерка, енергийна ефективност

инженерен съветник, енергийни технологии

главна енергетичка

енергийна инженерка

инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

инженерна специалистка, енергийни технологии

инженерка, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

съветник, енергийна техника

инженер, парогенератор (производство на електроенергия)

инженер, пренос на електроенергия

инженер, енергийна ефективност

инженер, хидроенергийно оборудване

инженерка, пренос на електроенергия

инженерка, ядрена енергетика

съветничка, енергийна техника

енергиен инженер

енергетик

инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

инженерен специалист, енергийни технологии

инженерка, енергетичка

главен енергетик

инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

инженерка, машини и апарати за производство на ядрена енергия

инженерка, енергийни технологии

техник-механик, ядрена топлоенергетика

инженер, разпределение на електроенергия

инженерка, хидроенергийно оборудване

инженер, топлоенергетика

инженерка, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

инженерен експерт, енергийни технологии

инженерен консултант, енергийни технологии

инженерка, парогенератор (производство на електроенергия)

инженерка, разпределение на електроенергия

консултантка, енергийна техника

инженер, енергетика

инженер, ядрена енергетика

експерт, енергийна техника

инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

инженерка, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

специалист, енергийна техника

инженерна съветничка, енергийни технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието