Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, ядрен реактор

Description

Code

3131.3.6

Description

Операторите на ядрени реактори контролират пряко ядрените реактори в електроцентралите от контролните табла и отговарят единствено за промените в реактивността на реактора. Те започват своята дейност и реагират на промени в състоянието, като например произшествия и критични събития. Наблюдават параметрите и осигуряват спазването на разпоредбите за безопасност.

Алтернативен етикет

оператор, ядрена електроцентрала

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието