Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник на мобилни устройства/техничка на мобилни устройства

Description

Code

7422.3

Description

Техниците на мобилни устройства извършват диагностика на неизправности, за да подобрят качеството на мобилните устройства и да ги ремонтират. Те предоставят информация, свързана с редица услуги, включително гаранции и следпродажбени услуги.

Алтернативен етикет

специалистка по мобилни устройства

специалист по мобилни устройства

техник на мобилни устройства

техници на мобилни устройства

техничка на мобилни устройства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието