Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, руднична вентилация и аеродинамика

Description

Code

2144.1.13

Description

Инженерите на руднична вентилация и аеродинамика проектират и управляват системи и оборудване, за да подсигурят подаването на свеж въздух и циркулацията на въздуха в подземните мини, както и своевременното отстраняване на вредните газове. Те координират проектирането на системата за вентилация с началниците на мините, инженерите по безопасността в мините и инженерите минни проектанти.

Алтернативен етикет

вентилационен инженер

вентилационна инженерка

газова инженерка

газов инженер

инженер, вентилация

инженер, минна безопасност

инженер, минна вентилация

инженер, минна вентилация и аеродинамика

инженер, руднична безопасност

инженер, руднична вентилация

инженер, руднична вентилация и аеродинамика

инженер, специалист по вентилационна техника

инженер-специалист по вентилация

инженерка, вентилация

инженерка, минна безопасност

инженерка, минна вентилация

инженерка, минна вентилация и аеродинамика

инженерка, руднична безопасност

инженерка, руднична вентилация

инженерка, специалистка по вентилационна техника

инженерка-специалистка по вентилация

координатор, вентилационни системи

координаторка, вентилационни системи

минен инженер

минна инженерка

специалистка по вентилационна техника

специалист по вентилационна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието