Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

летец–пилот, инструктор

Description

Code

3153.2.3

Description

Летците-пилоти, които работят като инструктори, обучават както нови, така и опитни пилоти, опитващи се да получат лиценз или опит във връзка с управление на нови въздухоплавателни средства и знания за правилно управление на въздухоплавателното средство в съответствие с разпоредбите. Те преподават на учениците си теорията и практиката на това как оптимално да летят и поддържат самолети, както и как да наблюдават и оценяват техниката на обучение. Освен това се съсредоточават върху разпоредбите, свързани с оперативните процедури и процедурите за безопасност, специфични за различните (търговски) въздухоплавателни средства.

Scope note

Includes people performing air force training and recreational flight instruction.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието