Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, изграждане и ремонт на покривни покрития

Description

Code

7121.1

Description

Работниците по изграждане и ремонт на покривни покрития изграждат покривни покрития върху различни конструкции. Те монтират носещите елементи на покрива хоризонтално или под наклон, след което го покриват с устойчив на атмосферните условия слой.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието