Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, лабораторна обработка на видеоматериали

Description

Code

8132.1

Description

Специалистите по лабораторна обработка на видеоматериали проявяват филми на видими видеоклипове и материали. Те проявяват кадри в различни формати, напр. 65-70 mm и 8 mm, и оформления, например черно-бели и цветни. Работят с малки кинофилми по поръчка на клиентите.

Алтернативен етикет

специалист, лабораторна обработка на видеофилми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието