Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

плановик, рекламно медийно пространство

Description

Code

2431.10.1

Description

Плановиците на рекламно медийно пространство предоставят консултации относно най-добрите медийни платформи за предаване на идеи. Те анализират рекламните планове, за да преценят целта и обекта на маркетинговата стратегия. Оценяват потенциала и степента на повлияване, които различните канали за комуникация могат да имат върху предаването на съобщение, свързано с продукт, дружество или търговска марка.

Алтернативен етикет

младши плановик, медийно пространство

директорка, медийно планиране

плановичка/закупчичка, медийно пространство

експерт, медийно пространство

плановик, цифрови медии

експерт, планиране на медийни стратегии

младша плановичка, медийно пространство

плановик и закупчик, медийно пространство

плановичка и закупчичка, медийно пространство

директор, медийно планиране

плановик/закупчик, медийно пространство

медийна координаторка

плановичка, цифрови медии

медиен координатор

плановик, медийно пространство

старши плановик, медийно пространство

мениджър, медийно планиране

мениджър, медийно пространство

старша плановичка, медийно пространство

медиен плановик

медийна плановичка

плановичка, медийно пространство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието