Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инструктор, оказване на първа помощ

Description

Code

3253.1.1

Description

Инструкторите по оказване на първа помощ предоставят обучение за осъществяване на незабавни спешни животоспасяващи мерки, например кардиопулмонална реанимация, поставяне в легнало положение и грижи при наранявания. Те предоставят практически материали, като например специален манекен.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието