Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

оператор, тежко оборудване за открити рудници

Description

Code

8342.10

Description

Операторите на тежко оборудване за открити рудници контролират тежко оборудване като екскаватори и камиони за изхвърляне, често изискващи висока степен на пространствена осведоменост, за да копаят, товарят и превозват руда, сурови минерали, включително пясък, камък и глина, както и да извършват тежко товарене в кариери и повърхностни рудници.

Алтернативен етикет

оператор, надземна работа в мини с тежко оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието