Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, производствена ефективност

Description

Code

2141.10

Description

Инженерите по производствена ефективност прилагат инженерни концепции, за да подобрят всички видове промишлени и производствени процеси по отношение на ефективността и производителността. Те оценяват променливите фактори и ограниченията, които присъстват в дадени процеси, и представят технически решения за оптимизирането им.

Алтернативен етикет

младши инженер по осигуряване на качеството

системна инженерка

инженерка, контрол на качеството

инженер, осигуряване на качеството

младша инженерка по осигуряване на качеството

инженерка, осигуряване на качеството

системен инженер

инженерка по осигуряване на качеството

инженер, производствена ефективност

инженер, контрол на качеството

инженер, качествен контрол

инженерка, производствена ефективност

инженерка, качествен контрол

инженер по осигуряване на качеството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието