Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, фабрика за преработка на дървесина

Description

Code

1219.5.5

Description

Директорите на фабрики за преработка на дървесина изпълняват дейности по планирането и търговски и консултантски задачи, свързани с фабриките и търговията с дървен материал. Освен това се занимават с покупки, продажби, обслужване на клиенти и маркетинг на дървесина и изделия от дърво.

Алтернативен етикет

началник, цех за преработка на дървесина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието