Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

финансов директор, банка

Description

Code

1211.1.2

Description

Финансовите директори на банката надзирават всички аспекти на финансовото управление на дадена банка. Те управляват ликвидността и платежоспособността на банката. Управляват и представят текущите бюджети, преразглеждат финансовите прогнози, изготвят отчети за одита, управляват сметките на банката и водят точно отчетите за финансовата документация.

Алтернативен етикет

финансов мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието