Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

младежки работник/младежка работничка

Description

Code

2635.3.27

Description

Младежките работници придружават и съветват млади хора, като се съсредоточават върху тяхното личностно и социално развитие. Те участват в управлението на проекти и услуги на общността чрез самостоятелни или групови дейности. Младежките работници могат да бъдат доброволци или платени специалисти, които улесняват процесите на неформално и информално учене. Те изпълняват широк спектър от дейности със и за младите хора.

Алтернативен етикет

детска и младежка консултантка

детска и младежка социална работничка

детска консултантка

детска социална работничка

детски и младежки консултант

детски и младежки социален работник

детски консултант

детски социален работник

консултант, деца и младежи

консултантка, деца и младежи

младежка консултантка

младежка социална работничка

младежки консултант

младежки социален работник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието