Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

биомедицински учен

Description

Code

2131.4.3

Description

Биомедицинските учени предприемат напреднали транслационни изследвания в областта на медицинската наука и работят като възпитатели за своите професии или като други специалисти.

Алтернативен етикет

медицински лаборант по биомедицински науки

лаборантка по биомедицина

медицинска лаборантка по биомедицински науки

клинична лаборантка по биомедицина

биомедицинска изследователка

експерт по биомедицина

лекар, биомедицина

биомедицинска аналитичка

аналитик, биомедицински науки

аналитичка, биомедицински науки

клиничен лаборант по биомедицина

лекарка, биомедицина

изследовател по биомедицински науки

клиничен лаборант, биомедицина

медицинска лаборантка, биомедицински науки

медицински лаборант, биомедицински науки

лаборант, биомедицина

лаборант по биомедицина

биомедицински аналитик

биомедицински изследовател

изследователка, биомедицински науки

клинична лаборантка, биомедицина

изследователка по биомедицински науки

лаборантка, биомедицина

изследовател, биомедицински науки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието