Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

пожарникарски инструктор

Description

Code

2320.1.12

Description

Пожарникарските инструктори обучават новобранците в академията или кадетите в теорията и практиката, необходими за превръщането им в пожарникари. Те провеждат теоретични лекции по академични предмети, например закони, основи на химията, правила за безопасност, управление на риска, предотвратяване на пожари, разчитане на скици и др. Пожарникарските инструктори също така осигуряват по-полезна и практическа подготовка за използването на помощни средства и инструменти за спасяване, например пожарникарски маркуч, пожарникарска брадва, маска за дим и др., но и тежко физическо обучение, техники на дишане, първа помощ, тактики за самоотбрана и шофиране на превозното средство. Освен това изготвят и разработват планове на уроци и нови програми за обучение, тъй като възникват нови правила и въпроси за обществените услуги. Инструкторите следят напредъка на учениците, оценяват ги индивидуално и изготвят доклади с оценка на тяхната работа.

Алтернативен етикет

инструктор на пожарникари

обучителка на пожарникари

пожарникарска инструкторка

обучител на пожарникари

инструкторка на пожарникари

пожарникарски инструктор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието