Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

говорител

Description

Code

2432.9.1

Description

Говорителите говорят от името на дружества или организации. Те използват комуникационни стратегии, за да представляват клиентите чрез публични съобщения и конференции. Представят своите клиенти в положителна светлина и работят за по-добро разбиране на техните дейности и интереси.

Алтернативен етикет

говорител

пресаташе

говорителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието