Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

строителен предприемач

Description

Code

1323.1.2

Description

Строителните предприемачи купуват земя, финансират сделки, поръчват строителни проекти и ръководят процеса на застрояване. Те купуват даден терен, вземат решение за маркетингова стратегия и разработват строителна програма. Предприемачите трябва и да получат законно одобрение и финансиране. Когато проектът завърши, те могат да отдават под наем, управляват или продават имота.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието