Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

началник, строеж

Description

Code

1323.1.1

Description

Началниците на строежи отговарят за предоставянето на строителен проект. Те участват в процеса на подаване на оферти за строителни проекти и наемат подизпълнители за различните етапи от строителния процес от началото до края. Гарантират, че подизпълнителите изпълняват своята част от споразумението и работят на строителната площадка, за да се уверят, че проектът е изпълнен навреме и в съответствие с договорените стандарти.

Алтернативен етикет

началник, строителен обект

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието