Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

началник, строеж

Description

Code

1323.1.1

Description

Началниците на строежи отговарят за предоставянето на строителен проект. Те участват в процеса на подаване на оферти за строителни проекти и наемат подизпълнители за различните етапи от строителния процес от началото до края. Гарантират, че подизпълнителите изпълняват своята част от споразумението и работят на строителната площадка, за да се уверят, че проектът е изпълнен навреме и в съответствие с договорените стандарти.

Алтернативен етикет

началник, строителен обект

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието