Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, вятърна енергия на сушата

Description

Code

2149.9.6

Description

Инженерите в областта на вятърната енергия на сушата проектират, монтират и поддържат централи и оборудване за производство на вятърна енергия. Те проучват и тестват различни места, за да намерят най-продуктивното местоположение, и изпитват оборудване и компоненти, например лопатки на вятърни турбини, и разработват стратегии за по-ефективно производство на енергия и устойчивост на околната среда.

Алтернативен етикет

инженерка по вятърбранд енергия бранд сушата

инженер по вятърна енергия на сушата

специалист по системи за вятърна енергия на сушата

специалист по вятърна енергия на сушата

експерт по вятърна енергия на сушата

морски експерт по вятърна енергия

инженер по вятърни енергийни системи на сушата

специалист по инженерни технологии за вятърна енергия на сушата

специалистка по инженерни технологии за вятърбранд енергия бранд сушата

морски експертка по вятърна енергия

морски специалистка по вятърна енергия

специалистка по вятърбранд енергия бранд сушата

инженер по системи за вятърна енергия на сушата

морски специалист по вятърна енергия

инженерка по вятърни енергийни системи бранд сушата

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието