Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

3D дизайнер/3D дизайнерка

Description

Code

2166.1

Description

3D дизайнерите проектират 3D модели на обекти, виртуални среди, макети, герои и 3D виртуални анимирани агенти.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Алтернативен етикет

моделиерка на компютърно генерирани изображения

моделиер на компютърно генерирани изображения

3D дизайнери

3D дизайнерка

3D артист

3D дизайнер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието