Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

бригаден генерал

Description

Code

0110.7

Description

Бригадните генерали командват големи подразделения от войска, наречени бригади, следят стратегическото и тактическото планиране и наблюдават операциите на своята бригада. Те управляват щаба на дивизията на бригадата и осигуряват правилното функциониране на дивизията в базата и в полеви условия.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието