Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник на пансион за домашни любимци

Description

Code

5164.8

Description

Отговорниците на пансиони за домашни любимци следят ежедневните дейности в доверения им пансион. Те гарантират, че домашните любимци, отглеждани в пансион, са добре третирани и за тях се полагат грижи. Отговорниците на пансиони за домашни любимци упражняват надзор над работещите и поддържат връзка със собствениците на домашни любимци, когато те оставят или вземат домашните любимци.

Алтернативен етикет

отговорник на пансион за котки

отговорник на пансион за кучета

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието