Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

работник, механична ковашка преса

Description

Code

7221.4

Description

Работниците на механична ковашка преса настройват и работят с механични преси за коване, предназначени за оформяне на заготовки от черни и цветни метали, включително тръби, кухи профили и други продукти, получени при първоначалната обработка на стоманата в желаната форма чрез използване на предварително определено компресиране чрез кранове, гърбици и превключватели при възпроизводими движения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието