Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, лазерно рязане

Description

Code

7223.4.3

Description

Машинните оператори областта на лазерното рязане настройват, програмират и обслужват машини за лазерно рязане, които режат или по-скоро изгарят и стопяват излишния материал от металния обработваем детайл посредством насочване на мощен лазерен лъч, управляван от компютър, чрез лазерна оптика. Те разчитат скици за гравирни машини и инструкции за инструменти, извършват редовна поддръжка на машината и правят корекции на контролите за прецизно гравиране, например дълбочина на разрезите и скорост на гравиране.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието