Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, металург

Description

Code

2146.5

Description

Инженерите металурзи се специализират в добива и преработката на метали като желязо, стомана, цинк, мед и алуминий. Те работят, за да оформят или смесят чисти и смесени метали (сплави) в нови форми и свойства. Инженерите металурзи се занимават с добива на метални руди и разработват употребата им в металообработващи машини. Те могат да работят в производството или да извършват изследвания за характеристиките на металите.

Алтернативен етикет

инженер, металург

инженер, металург (добив на цветни и редки метали)

инженер, металург (добив на черни метали)

инженер, металург (радиоактивни материали)

инженер, металург (технология на леенето)

инженерка, металуржка

инженерка, металуржка (добив на цветни и редки метали)

инженерка, металуржка (добив на черни метали)

инженерка, металуржка (радиоактивни материали)

инженерка, металуржка (технология на леенето)

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието