Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

супервайзър, магазин

Description

Code

5222.1

Description

Супервайзърите в магазини отговарят за безпроблемното им функциониране в съответствие с правилата и политиката на дружеството. Те осъществяват надзор върху бизнес дейности като бюджети, инвентаризация и обслужване на клиенти. Супервайзърите в магазини следят също така за резултатите на работниците и служителите и гарантират изпълнението на поставените цели.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието