Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър по организиране на събития и прояви

Description

Code

3332.2.1

Description

Мениджърите по организиране на събития и прояви планират и управляват конференции, банкети и работа по местата на провеждане на събития в приятни заведения, които отговарят на нуждите на клиентите. Те отговарят за промоционални събития, конференции, семинари, изложби, бизнес събития, социални събития и срещи.

Алтернативен етикет

мениджърка събития

мениджър събития

мениджърка конференции

мениджърка конференции и банкети

мениджърка по организиране на събития и прояви

мениджър по организиране на събития и прояви

мениджър конференции и банкети

мениджър конференции

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието